Léčba dětí

Léčba dětské obezity a pohybového ústrojí

Informace pro rodiče

Léčíme děti a dorost do 18 let.

Děti do 6 let mají možnost absolvovat léčbu za doprovodu člena rodiny, který má ubytování a stravu plně hrazen pojišťovnou.

Léčba je 4 - týdenní s možností prodloužení o týden.

Pokud vnímáte, že vaše dítě potřebuje pomoc, nečekejte a navštivte co nejdříve svého dětského lékaře.

Lékař na základě vyšetření i doporučení odborného lékaře vystaví návrh na lázeňskou léčbu.

Co se týče místa pobytu, můžete svému lékaři navrhnout, kam byste rádi své dítě umístili.

Vystavený návrh na lázeňskou léčbu je předán reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař návrh schválí, posílá ho pak přímo k nám do lázní. Vy se už nemusíte o nic starat, pracovníci lázní vás budou kontaktovat s návrhem termínu nástupu.

V lázních je plně zajištěna školní výuka. Mezi nadstandartní služby lázní Bludov patří psychologická poradna pro děti.

Informace pro děti

Co je cílem naší lázeňské léčby?

Pochopit příčiny tvého zdravotního stavu, tvé nadváhy, zdravotní rizika s ní spojená, zhodnotit tvé výživové zvyklosti a vymanit se z nefungujícího pasivního systému tvého každodenního života.

Co na této cestě budeš potřebovat?

Zapomenout na staré zvyky a zlozvyky, mít chuť na sobě pracovat, toužit po úspěchu, zdraví a kráse svého těla.

My ti pomůžeme tak, že nebudeš už odkázán sám na sebe.

Budeš pozorovat své tělo, jak reaguje na zdravé jídlo, pohyb a zdravé myšlenky.

Informace pro celou rodinu

Tento léčebný program je ŠANCE.

Šance pro celou rodinu.

Vzdělávací manuál lázní Bludov, který bude předán vašemu dítěti při nástupu do lázní, se stane „základem změny“ životního stylu celé vaší rodiny.

Tým odborníků, kteří mají s léčbou obezity letité zkušenosti naučí vaše dítě během 4 týdnů:

  • Zdravě jíst
  • Zdravě se hýbat
  • Zdravě myslet

Na závěr pobytu děti absolvují závěrečnou zkoušku „výživového poradce a sportovního kouče“, aby se svými znalostmi a dosaženými úspěchy pokračovaly dál ve svém domácím prostředí.

Jak zažádat o komplexní lázeňskou léčbu pro své dítě?

Chci do lázní

 

Léčebné indikace

Indikace XXIV/2

Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

Indikace XXVII/1

Juvenilní chronická artritis. Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.

Indikace XXVII/2

Vrozené či získané ortopedické vady.

Indikace XXVII/3

Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.

Indikace XXVII/4

Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.

Indikace XXVII/5

Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku..

Indikace XXVII/6

Morbus Scheuermann.

Indikace XXVII/7

Vertebrogenní algický syndrom.

Indikace XXIV/1

Diabetes mellitus
léčba se připravuje

Sledujte nás na sociálních sítích