Semináře a konference

Svalové řetězce – anatomie, funkce, způsob aktivace a relaxace, využití v terapii, prevenci a sportu

Státní léčebné lázně Bludov, s. p. si Vás dovolují pozvat na kurz metody spirální stabilizace

MUDr. Richarda Smíška

Svalové řetězce – anatomie, funkce, způsob aktivace a relaxace, využití v terapii, prevenci a sportu

Termín: 7. – 10. ledna 2019

Čas: 9:00 – 17:00 hodin

Místo: společenský sál Státních léčebných lázní Bludov, státní podnik

Cena: 6 000 Kč

Lektor: MUDr. Richard Smíšek

Kontakt: Na kurz se prosím objednávejte na tel.: 720 432 727 – Šanovcová Monika (vedoucí fyzioterapeutka)

Těšíme se na Vaši účast. Lázně Bludov

Konference - Nové trendy v rehabilitaci

Člověk a civilizace. Civilizační vlivy na vývoj jedince.

Termín : 8. dubna 2016
Kredity: ČAS, ČLK, UNIFY, ČAE
Odborný garant: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, MUDr. Ivana Wurstová
Konferenční poplatek 400 Kč. Poplatek pro neodbornou veřejnost a účastníky bez kreditového ohodnocení 100 Kč.

Program konference:

13:00 - 13:15 Zahájení konference a uvítání hostů

13:15 - 14:15 Zdravotní rizika dneška
MUDr. Zlatko Marinov. Dětská obezitologická ambulance, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

14:15 – 14:45 Žena postmoderní společnosti - zdravotní aspekty
MUDr. Bohdan Haltmar. Gynekologická ambulance Celomed s.r.o.

14:45 – 15:00 diskuse k předneseným tématům

15:00 – 15:20 přestávka

15:20 – 16:00 Vliv nefyziologické zátěže na vývoj mladých sportovců
MUDr. Richard Smíšek. Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek Praha
MUDr. Ivana Wurstová SLL Bludov

16:00 – 16:20 Hodnocení vlivu chůze na pohybový aparát obézního dítěte
Mgr. Pavla Sára Hasová. SLL Bludov

16:20 – 17:00 Je civilizace nejvýznamnější rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění?
MUDr. Hana Štefanovičová. Kardiologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha

17:00 – 17:40 Rizika poškození pacienta plynoucí z nesprávné komunikace a práce s informacemi
MUDr. Martin Kalenda. ImageLab s.r.o. Praha

17:40 – 18:00 diskuse k předneseným tématům

18:00 ukončení konference

Odborná konference „Člověk a civilizace. Strava a pohyb.“

pátek 27. listopadu od 13 hodin.

Konferenční poplatek 400 Kč

Poplatek pro účastníky bez kreditového ohodnocení a neodbornou veřejnost 100 Kč

Již tradičně jsme připravili zajímavá témata a netradiční pohledy na věc. Zejména jsme potěšeni, že naše pozvání přijala prof. Strunecká, známá svým kritickým přístupem k aditivům v potravinách, odlišným pohledem na očkování dětí / autorka knih Doba jedová I, II. Jak přežít dobu jedovou, apod. Budete mít možnost si její knihy na místě zakoupit.

Konference je ohodnocena kredity ČLK, ČAS a UNIFY.

Po skončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou. Těšíme se na Vás.

Program konference:

13:00 Zahájení konference, přivítání hostů

13:15 – 14:20 Víme, co jíme? – pohled na stravovací návyky, výběr vhodných potravin a vzájemných kombinací, nevhodné a škodlivé potraviny vstupující do potravinového řetězce.
MUDr. Miroslav Holub, Rehabilitační centrum Semily

14:20 – 14:50 Možnosti testování genetických predispozic ke sportovní aktivitě.
MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D. MBA
Ústav Rehabilitace, LF Ostravská Univerzita, Ostrava
ReFit Clinic s.r.o, Olomouc

14:50 – 15:20 Měření fyzických parametrů obézních pacientů lázní Bludov dle metody spirální stabilizace.
Monika Šanovcová DiS., Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

15:20 – 15:40 Diskuse k předneseným tématům

15:40 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:00 Prevence a kompenzace diabetu 2. typu výživou.
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Katedra fyziologie a vývojové biologie, přírodovědecká fakulta UK Praha
Laboratoř biochemické neurofarmakologie ÚLB 1. LF UK, Akademie léčivé výživy Praha

17:00 – 17:20 Vliv stravy matek vegetariánek na vývoj plodu.
Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc, Univerzita Palackého Olomouc

17:20 – 17:50 Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků.
MUDr. Martin Kalenda, MBA, Image Lab s.r.o. Praha

17:50 – 18:00 Diskuse k předneseným tématům

18:00 Závěr konference

pozvánka konference

přihláška

Minulé konference:

Odborná konference - Mezikulturní rozdíly v léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péči

Odborná konference

Mezikulturní rozdíly v léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péči

Zkušenosti zdravotníků z pracovních cest v zahraničí

Termín: 14. listopadu 2014

Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3. LF UK Praha.

MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Státních léčebných lázní Bludov, s.p.

Seznam přednášejících :

MUDr. Eliška Maradová, gynekoložka – Šumperská nemocnice, a.s., gynekologicko-porodnické oddělení.

Eugenie Holubová, fyzioterapeutka, Rehabilitace Lékařského domu Šumperk.

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., zástupce přednosty neurologické kliniky – Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, odborný asistent – Katedra fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

MUDr. Ivana Wurstová, neurolog – neurologická ambulance Lékařského domu Šumperk. Odborný garant zdravotní péče, Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

Odborná konference - Chůze jako přirozený pohyb člověka

Odborná konference

Chůze jako přirozený pohyb člověka

Termín : 27.3.2015

Určeno pro lékaře, fyzioterapeuty a zdravotní sestry.

Program konference:

13:00 Zahájení konference, přivítání hostů

13:15 – 13:45 Chůze a zdraví

MUDr. Jan Šlezar, Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

13:45 – 14:05 Využití chůze u obézních dětí ve Státních léčebních lázních Bludov, s.p.

Bc. Jan Bartoš, Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

14:05 – 14:35 Moderní trendy v pohledu na lidskou chůzi

MUDr. Petr Kolář. Ph.D., 1. rehabilitační oddělení FN Olomouc, 2. Ústav Fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc

14:35 – 15:05 Rehabilitace chůze a rehabilitace chůzí

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., Nemocnice Prostějov SMN Agel, ICRC USA Brno, LFMU Brno,UP Olomouc

15:05 – 15:20 Diskuse

15:20 – 15:50 Přestávka

15:50 – 16:50 Optimální koordinace a stabilizace chůze

MUDr. Richard Smíšek, Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek, Praha

16:50 – 17:20 Využití chůze a jejich forem k udržování kondice
Mgr. Josef Andrle, Andrlesport s.r.o. Šumperk

17:20 – 17:50 Stoj a chůze z hlediska ortopedické protetiky

MUDr. Petr Krawczyk, vedoucí lékař PROTEOR CZ s.r.o., Předseda Ortopedicko-protetické společnosti

17:50 – 18:00 Diskuse, závěr konference

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde

Odborná konference - Zdraví ženy

Odborná konference

Zdraví ženy

Termín: 21. března 2014

Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3. LF UK Praha.

MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Státních léčebných lázní Bludov, s.p.

Seznam přednášejících :

Mgr. Lenka Smiešná, fyzioterapeut. Fyzioterapie Šumperk.

MUDr. Tomáš Vilhelm, vedoucí lékař. Termální lázně Velké Losiny

Pavlína Kubešová, porodní asistentka, vedoucí sestra. Gynekologie Staněk, s.r.o., Šternerk.

MUDr. Bohdan Haltmar, lékař. Celomed s.r.o. Zábřeh.

MUDr. Ivana Wurstová, neurolog – neurologická ambulance Lékařského domu Šumperk.

Odborný kurz - Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

Odborný kurz

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

Termín: 19. – 21. dubna 2013

Odborný garant a přednášející: PhDr. Iveta Pallová, PhD.

Odborná konference - Nové trendy v rehabilitační léčbě pohybového aparátu a neurologických chorob.

Odborná konference

Nové trendy v rehabilitační léčbě pohybového aparátu a neurologických chorob.

Problematika obezity.Trendy v péči o obézní pacienty – prevence, diagnostika, léčba.

Termín: 22.-23. března 2013

Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3. LF UK Praha.

MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Státních léčebných lázní Bludov, s.p.

Přednášející :

MUDr. Tomáš Vilhelm, vedoucí lékař – Termální lázně Velké Losiny

MUDr. Martina Hoskovcová, vedoucí rehabilitačního oddělení – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

PhDr. Petr Nilius, klinický psycholog – Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., zástupce přednosty neurologické kliniky – Neurologická klinika FN Ostrava

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, odborný asistent – Katedra fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Dana Müllerová, vedoucí rehabilitace – Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

Bc. Hana Stejskalová, fyzioterapeut – Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

Lucie Schauerová, zdravotní sestra – Státní léčebné lázně Bludov, s.p.,

Jaroslava Bittnerová, zdravotní sestra – Státní léčebné lázně Bludov, s.p.

Eugenie Holubová, fyzioterapeut – Rehabilitační zařízení Lékařského domu Šumperk

Lucie Bartošová, DiS., fyzioterapeut – Rehabilitační zařízení Lékařského domu Šumperk

Sylva Dokoupilová, fyzioterapeut – Rehabilitační zařízení Lékařského domu Šumperk

MUDr. Ivana Wurstová, neurolog – neurologická ambulance Lékařského domu Šumperk