Léčba dospělých

Léčba pohybového aparátu dospělých

Pokud trpíte chronickými bolestmi zad, svalů a velkých kloubů a nebo jste po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu, máte možnost využít léčebné programy, které vám pomohouzmírnit následky těchto stavů. Nabízíme vám individuální léčebné programy na míru, zázemí moderního rehabilitačního centra, rehabilitační tým tvořený zkušenými lékaři, fyzioterapeuty a nutriční terapeutkou.

Nově jsme do naší nabídky zařadili metodu cvičení SM – spirální stabilizace, využívá těch nejnovějších vědeckých metod a postupů v rehabilitační a fyzikální medicíně. Unikátní metoda spirální stabilizace páteře vychází ze 12 základních cviků a cvičení je unikátní v tom, že pravidelností lze dosáhnout výsledků nejen v oblasti pohybového aparátu, ale také v dýchání. Pomáhá od bolestí zad a páteře, pomůže znovu nastartovat správné držení těla a naučí správné chůzi. Tuto metodu vymyslel a představil MUDr. Richard Smíšek a Lázně Bludov jsou jedním z mála zařízení v Olomouckém kraji, jejichž lékaři a rehabilitační pracovníci jsou v této metodě pravidelně proškolováni a zdokonalováni. Kombinace minerální termální vody, špičkového týmu odborníků a nových léčebných metod Vám pomůžeme od bolestí zad a pohybového aparátu.

Zařazení klienta do uceleného rehabilitačního programu dle MUDr. Smíška, v rámci komplexní lázeňské léčby, je s částečnou úhradou klienta a je nutné se předem telefonicky objednat na recepci tel.: 583 301 211.

Pro koho je léčba určena ?

Lázně Bludov poskytují komplexní a příspěvkovou formu lázeňské léčby při těchto indikacích:


Lázně Bludov poskytují komplexní a příspěvkovou formu lázeňské léčby, kdy u komplexní léčby zdravotní pojišťovna hradí léčení, pobyt i stravu a u příspěvkové léčby hradí vlastní léčbu (bez pobytu), na základě Vyhlášky č. 267/2012 Sb. o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskouléčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedené pro lázeňské místo Bludov.

Jak postupovat ?

Praktický lékař nebo specialista vystaví návrh na příspěvkovou lázeňskou péči (PLP) nebo na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace). Příspěvkovou či komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. Návrh na příspěvkovou nebo komplexní lázeňskou péči schválený revizním lékařem zašle příslušná pobočka zdravotní pojišťovny lázním, lázně klienta pozvou k nástupu na lázeňskou léčbu v nejbližším volném termínu. Neschválí-li zdravotní pojišťovna příspěvkovou či komplexní lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce. Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Léčba dospělých – ambulantní rehabilitační péče.

Lázně Bludov také poskytují ambulantní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu pro odbornost rehabilitační a fyzikální medicína (201) a fyzioterapie (902).

Ambulantní léčba hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytována na základě poukazu na vyšetření/ošetření (FT nebo K), který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista (rehabilitační lékař, ortoped, chirurg, apod.). Lázně Bludov jsou pro ambulantní rehabilitační péči smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

Vyberte si z naší nabídky léčebných pobytů pro léčbu pohybového aparátu.