Léčba dětí

Léčba obezity dětí

Lázně Bludov se do povědomí širší veřejnosti dostaly díky léčbě dětské obezity, ve kterých je dosahováno vynikajících výsledků. Léčba dětí vychází z individuálního léčebného plánu, probíhá pod dohledem lékařů, zdravotnického personálu, výživové poradkyně a kouče pohybových aktivit. Dětem nabízíme komplexní léčebně rehabilitační péči, která se zaměřuje především na změnu stravovacích návyků a pohybových aktivit. Snažíme se o cílenou edukaci dětí i ostatních členů rodiny tak, aby nastavené změny byly dlouhodobé a přinesly dětem co největší benefit.

Nahlédněte jak probíhá léčebný pobyt dětí při léčbě obezity

Pro koho je léčba určena?

Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při této indikaci:

Vzhledem k tomu, že obezita je při delším trvání spojena s četnými komplikacemi, doporučujeme zvážit i léčbu těchto již vzniklých stavů v lázních. Pro terapii deformit dolních končetin (genua valga, pedes plani) lze do Lázní Bludov doporučit děti pro indikaci XXVII/2 – vrozené či získané deformity pohybového aparátu, pro bolestivé syndromy páteře je vhodná komplexní rehabilitace pro indikaci XXVII/7, samozřejmě zajišťující redukční dietu a s předpokladem hmotnostního úbytku. Komplexní lázeňská léčba trvá 28 dní (4 týdny). Léčbu je možné o týden prodloužit (o prodloužení léčby žádá ošetřující lékař na základě zdravotního stavu a průběžných výsledků léčby, prodloužení schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny).

Léčba je určena dětem ve věku 3 – 18 let.

Jak probíhá léčba v lázních ?

Cílem je, aby se děti v lázních cítily co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na jejich následný život. Snažíme se o to, aby si děti uvědomily, že vědomou změnou životního stylu ovlivní svůj budoucí život a své zdraví. Snažíme se nastavit samoregulační mechanismy v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo vypořádat s běžnými onemocněními. Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur. Léčba vychází z přírodních zdrojů, vše probíhá pod dohledem lékařů, zdravotnických pracovníků, psychologa a fyzioterapeutů. Nedílnou součástí pobytu je i školní výuka a řada zájmových kroužků. Nechybí pestrá nabídka aktivního trávení volného času, relaxace, sport a kultura. Během víkendů umožňujeme návštěvy rodičů, pro které připravujeme odborné besedy o vyvážené stravě a zdravém životním stylu.

Vzorové jídelníčky:

1. vzorový jídelníček

2. vzorový jídelníček

3. vzorový jídelníček

Jaký mají děti program po procedurách a školní vyuce

V odpoledních a večerních hodinách, když již mají děti za sebou procedury a školní výuku je čas vyplněn spoustou pohybových aktivit. Dále dětem nabízíme doplňkové zájmové činnosti, některé zdarma, některé s příspěvkem rodičů.
Pohybové aktivity, kterých se zúčastní všechny děti, jsou přizpůsobovány ročnímu období a aktuálním organizačním možnostem.
Jedná se o tyto aktivity:
 • Procházky po okolí
 • Míčové a jiné sportovní hry na hřišti či v tělocvičně
 • Týmové soutěže v rámci pobytové hry
 • Cvičení a hry na gymballech
 • Jógohraní-jóga hrou s využitím her
 • Woudink- moderní cvičení na dřevěném houpacím prkně
 • Bodystyling-lekce formování těla
 • Taneční programy s tanečními hrami, soutěžemi, s využitím youtube apod.
 • Diskotéky
 • Kardio lekce, kruhové tréninky, tabata (intervalový trénink)
Ze zájmových činností si děti mohou vybírat:
 • Koloběžky (koloběžky Kostka)
 • Bojové aktivity
 • Turistický výlet, přírodovědný výlet
 • Placený velký výlet
 • Kroužek chůze s holemi
 • Při větším zájmu In-line bruslení (nutné vlastní brusle)
 • Kroužek vaření
 • Výtvarný kroužek
 • Zdravotní kroužek
Zájmové kroužky za příplatek
 • Koňácký kroužek
 • lyžařský kurz (zimní měsíce)
 • při větším zájmu možnost pronajmutí lední plochy na bruslení v Šumperku (zimní měsíce)

Koňský kroužek

Děti mají možnost navštěvovat koňské stáje, které se nachází nedalo našich lázní.V rámci návštěv stájí budou děti poznávat starost o koně. Vyzkouší si práce, které jsou s chovem koní spojeny a samozřejmě se na koních i povozí. To vše pod dohledem odborného personálu, který vede i jezdeckou školu a pořádá příměstské koňské tábory. Pokud se děti do kroužku přihlásí, absolvují během pobytu v lázních 3 návštěvy koňských stájí.
Cena kroužku - 300Kč.
Potřebné vybavení: vhodné oblečení, které si mohou ušpinit :)

Lyžařský kurz (sjezdové lyžování)

V zimních měsících dětem nabízíme možnost lyžařského kurzu. Děti s instruktorem vyrazí 3krát za pobyt na lyžařskou sjezdovku, kde si osvojí základní dovednosti lyžování, popřípadě budou mít možnost si zlepšit své stávající lyžařské dovednosti.
Cena kurzu (v ceně je zahrnuta doprava, vlek a instruktor lyžování): 450Kč
Potřebné vybavení: vhodné oblečení, lyžařské boty, lyže a lyžařská helma (Lyže lze za poplatek zapůjčit na sjezdovce)

Nezameškám školu?

Součástí lázeňského pobytu je i školní výuka. Do výuky jsou zařazeni žáci 1.–9. ročníku. K dispozici je 8 vybavených učeben přímo v areálu lázní. Škola je vybavena moderními informačními technologiemi (PC, interaktivní tabule, wi-fi). Výuka probíhá každý den maximálně 4 vyučovací hodiny. Škola vyučuje především všechny hlavní předměty, podle pokynů, které zasílá kmenová škola. Vyučují se hlavní předměty: český jazyk, matematika, všechny naukové předměty, angličtina, němčina, výpočetní technika. Dorost má možnost docházet do školy na odborné konzultace, v ranních hodinách na internet. Děti nemusí mít obavy z dohánění učiva po návratu z lázní. Učivo se zvládá podle plánů kmenové školy, netradičními metodami se prohlubují a získávají nové vědomosti, včetně přípravy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy. Hlavním cílem výuky je zabezpečit plynulý přechod dětí na kmenovou školu po návratu z lázní. Po skončení pobytu dostává každé dítě osobní záznam s výsledky své práce, které odevzdává na kmenvé škole. V odpoledních hodinách mohou děti ve škole navštěvovat i zájmové kroužky. Více informací na www.zslaznebludov.cz

Jak pobyt v lázních zajistit?

Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace). Komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Jak časté mohou být návštěvy?

Léčení dětí a dorostu probíhá po dobu 4 týdnů. Návštěvy rodičů mohou mít děti o víkendech.

Seznam endokrinologů dle krajů ČR

Kompletní seznam endokrinologů dle krajů ČR ke stažení zde.

Spolupracující obezitologové

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
obezitolog
T: +420 774 761 764
E: dalibor.pastucha@refitclinic.cz

MUDr. Zlatko Marinov
Dětská obezitologická ambulance
Fakultní nemocnice Motol Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 22443 3816

MUDr. Jan Boženský
primář dětského oddělení
T: 595 633 530
E: jan.bozensky@vtn.agel.cz
Vítkovická nemocnice a. s.
Zalužanského 1192/15
703 84 Ostrava - Vítkovice
Česká republika

Vyberte si z naší nabídky pobytů určených k léčbě obezity dětí