Léčba dětí

Léčba pohybového aparátu dětí

Pokud děti trápí bolesti zad, artritida, ortopedické vady, skolióza a další neduhy pohybového ústrojía nebo jsou po úrazech a operacích pohybového ústrojí, mají možnost využít léčebné programy, které pomohou zmírnit následky těchto stavů. Nabízíme dětem individuální léčebné programyna míru, zázemí moderního rehabilitačního centra, rehabilitační tým tvořený zkušenými lékaři, fyzioterapeuty a nutriční terapeutkou. Nově jsme do naší nabídky zařadili metodu cvičení SM – spirální stabilizace, využívá těch nejnovějších vědeckých metod a postupů v rehabilitační a fyzikální medicíně. Unikátní metoda spirální stabilizace páteře vychází ze 12 základních cviků a cvičení je unikátní v tom, že pravidelností lze dosáhnout výsledků nejen v oblasti pohybového aparátu, ale také v dýchání. Pomáhá od bolestí zad a páteře, pomůže znovu nastartovat správné držení těla a naučí správné chůzi. Tuto metodu vymyslel a představil MUDr. Richard Smíšek a Lázně Bludov jsou jedním z mála zařízení v Olomouckém kraji, jejichž lékaři a rehabilitační pracovníci jsou v této metodě pravidelně proškolováni a zdokonalováni.

Kombinace minerální termální vody, špičkového týmu odborníků a nových léčebných metod Vám pomůžeme od bolestí zad a pohybového aparátu.

Pro koho je léčba určena ?

Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při těchto indikacích:

  • Indikace XXVII/1 Juvenilní chronická artritis. Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
  • Indikace XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady.
  • Indikace XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
  • Indikace XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
  • Indikace XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
  • Indikace XXVII/6 Morbus Scheuermann.
  • Indikace XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom.


Komplexní lázeňská léčba trvá 28 dní (4 týdny). Léčbu je možné o týden prodloužit (o prodloužení léčby žádá ošetřující lékař na základě zdravotního stavu a průběžných výsledků léčby, prodloužení schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny).

Jak probíhá pobyt a léčba v lázních?

Cílem je, aby se děti v lázních cítily co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na jejich následný život. Snažíme se o to, aby si děti uvědomily, že vědomou změnou životního stylu ovlivní svůj budoucí život a své zdraví. Snažíme se nastavit samoregulační mechanismy v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo vypořádat s běžnými onemocněními. Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur. Léčba vychází z přírodních zdrojů, vše probíhá pod dohledem lékařů, zdravotnických pracovníků, psychologa a fyzioterapeutů. Nedílnou součástí pobytu je i školní výuka a řada zájmových kroužků. Nechybí pestrá nabídka aktivního trávení volného času, relaxace, sport a kultura. Během víkendů umožňujeme návštěvy rodičů, pro které připravujeme odborné besedy o vyvážené stravě a zdravém životním stylu. V odpoledních hodinách děti chodí na vycházky do okolí lázní. Areál lázní nabízí bohaté sportovní vyžití během letních i zimních měsíců. Děti si mohou zahrát minigolf, kopanou, volejbal, basketbal, tenis, badminton, kuželky a stolní tenis nebo si zacvičit na venkovních posilovacích strojích. Připraven je také kulturní program. Dětem nabízíme také mnoho zájmových kroužků - výtvarný, přírodovědný, keramický, zdravotní. Dětem také ukazujeme, jak snadno lze připravit zdravé svačinky v kroužku vaření. Několikrát týdně cvičí bodybuilding, jógu, zumbu a navštěvují kurz taneční terapie. Mohou se zúčastnit cannis terapie. K dispozici je knihovna a videotéka. Několikrát za pobyt připravujeme přednášky, které vede psycholog na téma kouření, problémové chování, drogy. Na téma vlivu obezity a nevhodného životního stylu na pohybové ústrojí s dětmi pravidelně beseduje lékař specialista z oboru ortopedie.

Nezameškám školu ?

Součástí lázeňského pobytu je i školní výuka. Do výuky jsou zařazeni žáci 1.–9. ročníku. K dispozici je 8 vybavených učeben přímo v areálu lázní. Škola je vybavena moderními informačními technologiemi (PC, interaktivní tabule, wi-fi). Výuka probíhá každý den maximálně 4 vyučovací hodiny. Škola vyučuje především všechny hlavní předměty, podle pokynů, které zasílá kmenová škola. Vyučují se hlavní předměty: český jazyk, matematika, všechny naukové předměty, angličtina, němčina, výpočetní technika. Dorost má možnost docházet do školy na odborné konzultace, v ranních hodinách na internet. Děti nemusí mít obavy z dohánění učiva po návratu z lázní. Učivo se zvládá podle plánů kmenové školy, netradičními metodami se prohlubují a získávají nové vědomosti, včetně přípravy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy. Hlavním cílem výuky je zabezpečit plynulý přechod dětí na kmenovou školu po návratu z lázní. Po skončení pobytu dostává každé dítě osobní záznam s výsledky své práce, které odevzdává na kmenvé škole. V odpoledních hodinách mohou děti ve škole navštěvovat i zájmové kroužky. Více informací na www.zslaznebludov.cz

Jak pobyt v lázních zajistit ?

Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace). Komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Ambulantní rehabilitační péče.

Lázně Bludov poskytují dětským pacientům také možnost ambulantní rehabilitační péče. Léčba je určena pro děti do věku 18 let (vstupní věková hranice není určena) – Lázně Bludov úspěšně léčí především chronické bolesti zad, svalů a velkých kloubů, stavy po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu a další nejrůznější bolestivé stavy. Lázně Bludov poskytují ambulantní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu pro odbornost rehabilitační a fyzikální medicína (201) a fyzioterapie (902).

A jak probíhá léčba? Cílem je, aby se každý dětský pacient cítil v lázních co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na zmírnění potíží. Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur, dle diagnózy a zdravotního stavu. Ambulantní rehabilitační péče vychází z přírodních zdrojů a probíhá pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů. Lázně Bludov jsou pro ambulantní péči smluvním partnerem zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (201), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

Léčbu onemocnění Vašeho dítěte lze zajistit i pokud jeho onemocnění nespadá do indikačních skupin hrazených pojišťovnou.