INDIKAČNÍ KARTA XXVII/3

Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.

Předpis č. 267/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.
Lázeňské místo s vhodným přírodním léčivým zdrojem Státní léčebné lázně Bludov, s. p.

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocněni v indikační skupině.

Základní léčebný pobyt K 28 dnů

Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt K 28 dnů

Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.

Maximálně 3x.

Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění
Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Dětský chirurg, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.

K – komplexní forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu i léčení)

P – příspěvková forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí jen léčení)