INDIKAČNÍ KARTA VII/9

AChronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.

Předpis č. 267/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.
Lázeňské místo s vhodným přírodním léčivým zdrojem Státní léčebné lázně Bludov, s. p.

NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

Vyšetření: příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Základní léčebný pobyt

K 21 dnů – Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.Možnost prodloužení.
Příspěvková 21 dnů – Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt
Příspěvková 14 nebo 21 dnů
Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění Kompresivní radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu:u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu.
u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče
Ošetřující lékař, který péči doporučuje

Rehabilitační lékař.

K – komplexní forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu i léčení)

P – příspěvková forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí jen léčení)