INDIKAČNÍ KARTA VII/8

Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.

Předpis č. 267/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.
Lázeňské místo s vhodným přírodním léčivým zdrojem Státní léčebné lázně Bludov, s. p.

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Vyšetření: příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Základní léčebný pobyt

K 21 dnů – Bolestivá forma s častými exacerbacemi.
Příspěvková 21 dnů – Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt
Příspěvková 14 nebo 21 dnů
Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění Nestabilizovaná osteoartróza.
Těžké destruktivní změny.
Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Dostupnost zdravotnického pracovníka: diabetolog a endokrinolog.
Ošetřující lékař, který péči doporučuje
Artrózy v ostatních lokalizacích:

Ortoped, hematolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog.

Ošetřující lékař, který péči doporučuje
Artropatie:
Hematolog nebo revmatolog.

K – komplexní forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu i léčení)

P – příspěvková forma lázeňské léčby (zdravotní pojišťovna hradí jen léčení)