Ambulantní rehabilitační péče

Ambulantní rehabilitační péče

Lázně Bludov úspěšně léčí především chronické bolesti zad, svalů a velkých kloubů, stavy po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu a další nejrůznější bolestivé stavy. Ambulantní rehabilitační léčba je hrazená zdravotními pojišťovnami. Je poskytována pro odbornost fyziatrie a rehabilitační lékařství a fyzioterapie. Čerpání je možné na základě poukazu na vyšetření, který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista.

Léčba dospělých – ambulantní rehabilitační péče

Lázně Bludov také poskytují ambulantní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu pro odbornost rehabilitační a fyzikální medicína (201) a fyzioterapie (902).
Ambulantní léčba hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytována na základě poukazu na vyšetření/ošetření (FT nebo K), který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista (rehabilitační lékař, ortoped, chirurg, apod.). Lázně Bludov jsou pro ambulantní rehabilitační péči smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

Léčba dětí – ambulantní rehabilitační péče

Léčba je určena pro děti do věku 18 let (vstupní věková hranice není určena) – Lázně Bludov úspěšně léčí především chronické bolesti zad, svalů a velkých kloubů, stavy po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu a další nejrůznější bolestivé stavy. Lázně Bludov poskytují ambulantní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu pro odbornost rehabilitační a fyzikální medicína (201) a fyzioterapie (902).
A jak probíhá léčba? Cílem je, aby se každý dětský pacient cítil v lázních co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na zmírnění potíží. Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur, dle diagnózy a zdravotního stavu. Léčba vychází z přírodních zdrojů a probíhá pod dohledem lékařů fyzioterapeutů. Lázně Bludov jsou pro ambulantní péči smluvním partnerem zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (201), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

Informace pro lékaře

Léčba dětí
Lázně Bludov poskytují dětským pacientům možnost ambulantní rehabilitace.

Lázně Bludov poskytují dětským pacientům možnost ambulantní rehabilitace.
Léčba je určena pro děti do věku 18 let (vstupní věková hranice není určena) – Lázně Bludov úspěšně léčí především chronické bolesti zad, svalů a velkých kloubů, stavy po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu a další nejrůznější bolestivé stavy. Lázně Bludov poskytují ambulantní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu pro odbornost fyziatrie a rehabilitačního lékařství (201) a fyzioterapie (902).
Ambulantní léčba hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytována na základě poukazu na vyšetření/ošetření (FT nebo K), který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista (rehabilitační lékař, ortoped, chirurg, apod.). Lázně Bludov jsou pro ambulantní rehabilitační péči smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

A jak probíhá léčba? Cílem je, aby se každý dětský pacient cítil v lázních co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na zmírnění potíží. Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur, dle diagnózy a zdravotního stavu. Léčba vychází z přírodních zdrojů a probíhá pod dohledem lékařů, sester, psychologa a fyzioterapeutů. Lázně Bludov jsou pro ambulantní péči smluvním partnerem zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (201), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).

Léčba dospělých

Léčba dospělých – ambulantní rehabilitační péče
Lázně Bludov úspěšně léčí především chronické bolesti zad, svalů a velkých kloubů, stavy po různých operačních výkonech na pohybovém aparátu a další nejrůznější bolestivé stavy. zdravotními pojišťovnami.Je poskytována pro odbornost rehabilitační a fyzikální medicína (201) a fyzioterapie (902). Čerpání je možné na základě poukazu na vyšetření (FT nebo K), který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista.

Podrobný postup:
Ambulantní léčba hrazená zdravotními pojišťovnami je poskytována na základě poukazu na vyšetření/ošetření (FT nebo K), který vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista (rehabilitační lékař, ortoped, chirurg, apod.). Lázně Bludov jsou pro ambulantní rehabilitační péči smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: VZP ČR (111), ZP Ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová ZP (205), Vojenská ZP (201).