Od ledna 2016 jsme rozšířili a zkvalitnili náš lékařský tým

Od ledna 2016 jsme rozšířili a zkvalitnili náš lékařský tým

Od ledna 2016 jsme rozšířili a zkvalitnili náš lékařský tým

Od ledna 2016 jsme rozšířili a zkvalitnili náš lékařský tým – k MUDr. Ivaně Wurstové, naší odborné garantce, doc. MUDr. Daliboru Pastuchovi, Ph.D., MBA, MUDr. Jiřímu Kotkovi, lékaři specialistovi lázeňské léčebně rehabilitační péče, MUDr. Jaroslavě Martinkové, atestované lékařce dětského lékařství – přibyli MUDr. Tomáš Vilhelm, odborný lékař RFM a MUDr. Jan Šlezar, atestovaný lékař dětského lékařství.

Zpět