Léčba dětí

Lázeňská léčba dětí

Lázně Bludov se zaměřují na léčbu dětské obezity a pohybového ústrojí. V těchto oborech je dosahováno vynikajících výsledků. Tým odborníků využívá nejmodernějších metod a postupů v oblastech obezitologie či pohybového aparátu.

Léčba obezity

Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při těchto indikacích:

Vzhledem k tomu, že obezita je při delším trvání spojena s četnými komplikacemi, doporučujeme zvážit i léčbu těchto již vzniklých stavů v lázních. Pro terapii deformit dolních končetin (genua valga, pedes plani) lze do Lázní Bludov doporučit děti pro indikaci XXVII/2 – vrozené či získané deformity pohybového aparátu, pro bolestivé syndromy páteře je vhodná komplexní rehabilitace pro indikaci XXVII/7, samozřejmě zajišťující redukční dietu a s předpokladem hmotnostního úbytku.
Komplexní lázeňská léčba trvá 28 dní (4 týdny). Léčbu je možné o týden prodloužit (o prodloužení léčby žádá ošetřující lékař na základě zdravotního stavu a průběžných výsledků léčby, prodloužení schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny).

Léčba pohybového aparátu

Pokud děti trápí bolesti zad, artritida, ortopedické vady, skolióza a další neduhy pohybového ústrojí
a nebo jsou po úrazech a operacích pohybového ústrojí, mají možnost využít léčebné programy, které pomohou zmírnit následky těchto stavů. Nabízíme dětem individuální léčebné programy
na míru, zázemí moderního rehabilitačního centra, rehabilitační tým tvořený zkušenými lékaři, fyzioterapeuty a nutriční terapeutkou.
Nově jsme do naší nabídky zařadili metodu cvičení SM – spirální stabilizace, využívá těch nejnovějších vědeckých metod a postupů v rehabilitační a fyzikální medicíně. Unikátní metoda spirální stabilizace páteře vychází ze 12 základních cviků a cvičení je unikátní v tom, že pravidelností lze dosáhnout výsledků nejen v oblasti pohybového aparátu, ale také v dýchání. Pomáhá od bolestí zad a páteře, pomůže znovu nastartovat správné držení těla a naučí správné chůzi. Tuto metodu vymyslel a představil MUDr. Richard Smíšek a Lázně Bludov jsou jedním z mála zařízení v Olomouckém kraji, jejichž lékaři a rehabilitační pracovníci jsou v této metodě pravidelně proškolováni a zdokonalováni. Kombinace minerální termální vody, špičkového týmu odborníků a nových léčebných metod Vám pomůžeme od bolestí zad a pohybového aparátu.

Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při těchto indikacích:

Komplexní lázeňská léčba trvá 28 dní (4 týdny). Léčbu je možné o týden prodloužit (o prodloužení léčby žádá ošetřující lékař na základě zdravotního stavu a průběžných výsledků léčby, prodloužení schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny).

Podrobný postup

Jak zajistit lázeňský pobyt?


Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace). Komplexní lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které klienta předvolají k nástupu. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

PRO KOHO JE LÉČBA URČENA?

Léčba je určena dětem ve věku 3 – 18 let.

JAK PROBÍHÁ POBYT A LÉČBA V LÁZNÍCH?

Cílem je, aby se děti v Lázních cítily co nejlépe, aby léčba byla účinná a měla vliv na jejich následný život. Chtěli bychom, aby si děti uvědomily, že vědomou změnou životního stylu ovlivní svůj budoucí život a své zdraví. Snažíme se nastavit samoregulační mechanismy v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo vypořádat s běžnými onemocněními.
Základem léčby dětí je individuální plán léčebných procedur. Léčba vychází z přírodních zdrojů, vše probíhá pod dohledem lékařů, zdravotnických pracovníků, psychologa a fyzioterapeutů. Nedílnou součástí pobytu je i školní výuka a řada zájmových kroužků. Nechybí pestrá nabídka aktivního trávení volného času, relaxace, sport a kultura.
Během víkendů umožňujeme návštěvy rodičů, pro které připravujeme odborné besedy o vyvážené stravě a zdravém životním stylu.
V odpoledních hodinách děti chodí na vycházky do okolí lázní. Areál lázní nabízí bohaté sportovní vyžití během letních i zimních měsíců. Děti si mohou zahrát minigolf, kopanou, volejbal, basketbal, tenis, badminton, kuželky a stolní tenis nebo si zacvičit na venkovních posilovacích strojích. Připraven je také kulturní program.
Dětem nabízíme také mnoho zájmových kroužků - výtvarný, přírodovědný, keramický, zdravotní. Dětem také ukazujeme, jak snadno lze připravit zdravé svačinky v kroužku vaření. Několikrát týdně cvičí bodybuilding, jógu, zumbu a navštěvují kurz taneční terapie. Mohou se zúčastnit cannis terapie. K dispozici je knihovna a videotéka.
Několikrát za pobyt připravujeme přednášky, které vede psycholog na téma kouření, problémové chování, drogy. Na téma vlivu obezity a nevhodného životního stylu na pohybové ústrojí s dětmi pravidelně beseduje lékař specialista z oboru ortopedie.

NEZAMEŠKÁM ŠKOLU?

Součástí lázeňského pobytu je i školní výuka. Do výuky jsou zařazeni žáci 1. – 9. ročníku. K dispozici je 8 vybavených učeben přímo v areálu lázní. Škola je vybavena moderními informačními technologiemi (PC, interaktivní tabule, wi-fi).
Výuka probíhá každý den maximálně 4 vyučovací hodiny. Škola vyučuje především všechny hlavní předměty, podle pokynů, které zasílá kmenová škola.
Vyučují se hlavní předměty: český jazyk, matematika, všechny naukové předměty, angličtina, němčina, výpočetní technika.
Dorost má možnost docházet do školy na odborné konzultace, v ranních hodinách na internet. Děti nemusí mít obavy z dohánění učiva po návratu z lázní. Učivo se zvládá podle plánů kmenové školy, netradičními metodami se prohlubují a získávají nové vědomosti, včetně přípravy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy. Hlavním cílem výuky je zabezpečit plynulý přechod dětí na kmenovou školu po návratu z lázní. Po skončení pobytu dostává každé dítě osobní záznam s výsledky své práce, které odevzdává na kmenové škole. V odpoledních hodinách mohou děti ve škole navštěvovat i zájmové kroužky.

Informace pro lékaře

Komplexní lázeňská péče

Lázně Bludov poskytují komplexní formu lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt při těchto indikacích:

  • Indikace XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

Vzhledem k tomu, že obezita je při delším trvání spojena s četnými komplikacemi, doporučujeme zvážit i léčbu těchto již vzniklých stavů v lázních. Pro terapii deformit dolních končetin (genua valga, pedes plani) lze do Lázní Bludov doporučit děti pro indikaci XXVII/2 – vrozené či získané deformity pohybového aparátu, pro bolestivé syndromy páteře je vhodná komplexní rehabilitace pro indikaci XXVII/7, samozřejmě zajišťující redukční dietu a s předpokladem hmotnostního úbytku. Další indikace:

Lázně Bludov jsou smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.
Lázně Bludov poskytují komplexní a příspěvkovou formu lázeňské léčby, kdy u komplexní léčby zdravotní pojišťovna hradí léčení, pobyt i stravu a u příspěvkové léčby hradí vlastní léčbu (bez pobytu), na základě Vyhlášky č. 267/2012 Sb. o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou
léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedené pro lázeňské místo Bludov.

Podrobný postup:

Dětský lékař (pediatr) vystaví návrh na komplexní lázeňskou péči (KLP) hrazenou zdravotní pojišťovnou, včetně místa vhodného pro léčbu (lázní) daného onemocnění (indikace).

Návrh na lázeňskou péči

Vyplněním tohoto formuláře si můžete vytisknout všech 6 dílů „Návrhu na lázeňskou péči“ ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře. Zároveň máte možnost si tento návrh zálohovat v elektronické podobě. Zde: http://www.lecebne-lazne.cz/

Celopobytová hra pro děti „Lázeňský Photocaching“

Jedná se o variaci na známou hru geocatching. Místo GPS souřadnic jsou zde použity fotografie z míst, na kterých děti hledají ukryté cache - kešky. Nalézt místo, kde se keška ukrývá, získávají pomocí nápověd nebo úkolů. Poslední keška skrývá poklad. Hra je realizována především prostřednictvím odpoledních vycházek 2 – 3 x týdně.

Photocaching je variace známé hry Geocaching (hra, která kombinuje turistiku spolu s dobrodružným hledáním pokladů ukrytých všude kolem nás. Poklady představují schránky, tzv. cache (keše), které umisťují jiní hráči této hry, tyto schránky se hledají pomocí GPS navigace.

Princip hry:

Photocaching je zapojen především do vycházek, které se tak stávají více zábavné a děti mají větší motivaci na tyto vycházky chodit. Zároveň si budou více všímat okolního prostředí. Děti jsou na začátku turnusu rozděleny do několika týmů, které spolupracují. Na začátku hry obdrží týmy dopis s pravidly hry a první fotkou vedoucí k první kešce. Po jejím nalezení budou následovat další, celkem je uschováno 10 kešek. Kešky jsou malé schránky, umístěné na nenápadném místě s ohledem na přírodu nebo cizí majetek. Kešky skrývají fotografii nějakého místa, kolem kterého se při vycházkách chodí nebo místo, které si děti zjistí od pracovníků lázní, zapojených do této hry. Pro upřesnění skrýše musí děti splnit u určené osoby (napsáno v kešce) vědomostní nebo fyzický úkol, za který dostanou fotku s detailním místem skrýše. Úkoly jsou pohybového nebo vědomostního charakteru a budou se týkat životního stylu -stravy, pohybu, apod. V každé kešce je také zašifrované písmeno ke zjištění místa úkrytu poslední kešky. Po příchodu na toto místo budou muset děti splnit několik úkolů a za jejich splnění obdrží klíč k rozluštění místa přesného úkrytu poslední keše, která skrývá poklad, a to upomínkové předměty lázní pro každé dítě. Každé dítě také obdrží účastnický list za účast v celopobytové hře.